Informace pro rodiče

Cena stravného

DRUH   Cena s DPH
SVAČINA Žáci MŠ dopolední 3 - 6 let 11Kč
  Žáci MŠ dopolední 7 - 10 let 12Kč
  Žáci MŠ odpolední 3 - 6 let 11Kč
  Žáci MŠ odpolední 7 - 10 let 12Kč
OBĚD Žáci MŠ 3 - 6 let 24Kč
  Žáci MŠ 7 - 10 let 28Kč
  Žáci ZŠ 7 - 10 let 28Kč
  Žáci ZŠ 11 - 14 let 30Kč
OBĚD Cizí strávníci 95Kč

Přihlašování a odhlašovaní obědů

Přihlašování a odhlašovaní obědů se provádí nejpozději do sedmé hodiny ranní aktuálního dne. Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout dotovaný oběd pouze první den nemoci dítěte od 10:30 do 11:00, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. Je možno si nahlásit oběd dospělý. Pokud nebude dítě včas omluveno, rodiče hradí celodenní stravné, protože je nutné naplánovat potřebné množství surovin k vaření. Neodhlášené obědy propadají.
Přihlašování a odhlašování můžete provádět formou SMS zprávou, osobně, e-mailem nebo telefonicky na 776 818 271 / e-mail: ms.vrbice@tiscali.cz

Formy plateb a placení stravného

Platbu stravného je nutné uhradit vždy do 12. Dne daného měsíce a to:

  • Inkasem ze všech bank
  • V hotovosti u vedoucí školní jídelny
  • Jednorázovým platebním příkazem

Způsob platby je nutné předem domluvit s vedoucí školní jídelny.

Každý strávník má u nás své osobní konto, identifikované číslem strávníka, které se používá jako variabilní symbol. Inkaso z účtu se provede ke 12. dni v měsíci. Platba v hotovosti se připíše na konto ihned po zaplacení u vedoucí školní jídelny.

Po dobu prázdnin platby inkasem nerušte!

Připojené soubory