Pro rodiče

Zápis

Úplata PV

Opatření koronavirus duben

Pro děti paní učitelky připravují pestrý a zajímavý program. Děti rády kreslí, malují, zpívají, hrají pohybové, námětové i tvořivé hry. Rozvíjíme slovní zásobu, grafomotoriku, logopedickou prevenci, zařazujeme pokusy a experimenty. Vše je založeno na spontálnosti a prožitcích. Využíváme kooperativní hodnocení. Snažíme se podporovat dobré vztahy mezi dětmi, vzájemnou pomoc a empatii. Podporujeme děti nadané, rozvíjíme jejich zájmy.

 V době uzavření mateřské školy z důvodů epidemiologické situace v ČR nabízíme rodičům k inspiraci při práci s dětmi:

www.predskolaci.cz

www. ctedu.cz

www. primainspirace .cz