Akce

LISTOPAD - TÉMA: "LISTÍ ŽLOUTNE, POLETUJE"

4.11. Vycházka na Stráž, místní hřbitov

6.11. Výchovně - vzdělávací pořad "Kouzelný les" v MŠ v 8,30 hodin, vstupné 60,- Kč

7.11. S dětmi a rodiči předškoláků se sejdeme v 15,15 hodin v budově základní školy, kterou nás provede paní ředitelka, prohlédneme si prostory. V 15,50 hodin v areálu mateřské školy proběhne pasování na předškoláky spolu se všemi dětmi a jejich rodiči. Po pasování budeme plnit úkoly ježečka "Bodlinky", připrava k zimnímu spánku.

11.11. Děti přijdou v bílém oblečení, slavíme svátek svatého Martina

12.11. Od 7,30 hodin focení s vánočním motivem

12.11. V 16,00 hodin v budově MŠ společná přednáška pro rodiči dětí MŠ a ZŠ "Příprava zdravých svačinek".

13.11. Beseda s paní myslivcovou

14.11. Vycházka do polí a podzimního lesa s hrou "Šipkovaná"

13. + 14.11.  Konzultační odpoledne s rodiči, rodiče se mohou zapsat ve vesibulu MŠ.

V týdnu od 25.11. zveme maminky do mateřské školy, kdyby nám mohly pomoci při přípravě vánočního jarmarku.

1.12. Rozsvěcování vánočního stromu + jarmark v 16 hodin v areálu za kulturním domem. Vystupují všechny děti MŠ při společném zpívání.

2.12. Se staršími dětmi navštívíme skanzen ve Strážnici, pořad "Radujme se, veselme se". Odjíždíme autobusem v 11,40 hodin. Bližší informace budou upřesněny koncem měsíce.