Akce

Téma KVĚTEN 2019 "JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ"

7.5. Zápis do Mateřské školy Vrbice od 15,00 - 17,00 hodin. Rodiče přinesou vyplněné tiskopisy, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

9.5. Vycházka do polí, pozorujeme jarní přírodu.

12.5. Oslava Dne matek v kulturním domě v 15 hodin, vystupují všechny děti MŠ.

14.5. Hra "Šipkovaná" - zůstaneme si hrát na dětském hřišti.

15.5. Plavecký výcvik v 9,45 hodin odjíždíme každou středu, budeme mít 5 lekcí do 12.6.

29.5. Focení v 8 hodin - předškoláci se budou fotit na tablo.

21.5. Návštěva pekárny v Bořeticích, odjíždíme 8,27 hodin od obecního úřadu.

24.5. V 10 hodin v kulturním domě divadelní představení"Divadýlka z pytlíčku" s pohádkou "Královna barev", vstupné 70,- Kč.

28.5. Navštívíme kamarády v Mateřské škole Kobylí, tam půjdeme pěšky, zpět pojedeme autobusem ve 12,30 hodin.

Připojené soubory

Menu Akce