Akce

ŘÍJEN - TÉMA: "MY JSME MALÍ ŘEMESLNÍCI"

3.10. Hledáme poklad skřítka "Podzimníčka", vycházka do polí, pozorujeme práci zemědělců.

7.10. "Písničkový slabikář - řemesla", hudebně výchovný pořad, vstupné 50,- Kč

9.10. Seznamujeme se s prací stolaře, navštívíme dřevařskou dílnu pana Petra Vajbara.

15.10. Seznamujeme se s prací hasičů při návštěvě hasičské zbrojnice v obci a s dílnou zaměstnanců obce.

17.10. Pracujeme s hlínou v CVČ.

21.10. Prohlídka Mirandie + STC v Brumovicích, seznámíme se s prací zaměstnanců. Odjíždíme autobusem v 9,33 hodin od kulturního domu, návrat ve 12,30 hodin.

22.10. S předškoláky navštívíme kamarády v základní škole.

24.10. Slavíme "Den stromů", vyzdobíme zahradu MŠ výkresy stromů, které děti nakreslily s rodiči. S panem starostou zasadíme na zahradě MŠ strom.

28.10. "Velké říjnové setkání rodin" začínáme průvodem od ZŠ v 17,30 hodin na farskou zahradu, lampiony  a lampiony štěstí s sebou. Občerstvení a ohnivá show budou zajištěny.