O naší mateřské škole

Mateřská škola Vrbice se nachází uprostřed vesnice ve velmi klidném a příjemném prostředí s výhledem do přírody. Kolem je rozsáhlá zahrada osázená zelení s množstvím herních prvků. Za budovou máme bylinkovou zahradu. Budova je dvoupodlažní se dvěma heterogenními třídami, součástí je školní jídelna.

Informace k provozu mateřské školy od 12.04. 2021

V první fázi návratu počítá návrh MŠMT od 12.04. 2021 s návratem dětí s povinností předškolního vzdělávání k prezenčnímu vzdělávání, a to s ohledem na nutnost dokončení přípravy těchto dětí na hladký přechod k povinné školní docházce. Ostatní mladší děti zatím podle návrhu MŠMT do mateřských škol nastoupit nemají. Vyjimku tvoří, pokud jsou zákonní zástupci:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, školní družině, klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci finanční správy České republiky.

V první fázi se tak bude testovat 2x týdně neinvazními antigenními testy, které jsou distributovány z centrální úrovně státu do jednotlivých škol (s odběrem z přední části nosu). Testovat se bude pravidelně v pondělí a ve čtvrtek ráno, aby byla nákaza co nejdříve odhalena. Účast na testování je podmínkou dítěte na prezenční výuce v mateřské škole.

 

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení o ošetřovném. 

 

 Informace k zápisu v odkazu PRO RODIČE

 

Projekt ŠABLONY III v MŠ Vrbice, viz. plakát Dokumenty

 

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II se naše mateřská škola zapojí do těchto výzev:

 

Implementační projekt Spolupráce s neformálními organizacemi a obcemi, název "Podpora aktivit spolupráce", název akce "Návraty do historie".

Bylo realizováno v březnu 2021.

 

Implementační projekt spolupráce škol, název "Z malé do velké", akce nese název "Těšíme se do školy".

Bylo realizováno v listopadu 2020.

 

Implementační projekt Spolupráce škol s rodiči, název "Přiveďme rodiče za dětmi do škol". Akce s názvem  "Mámo, táto, pojď si hrát".

Bude realizováno v červnu 2021.

 

Implementační projekt Spolupráce organizací neformálního vzdělávání/propojování formálního a neformálního vzdělávání s názvem "Z Bílých Karpat na Pálavu", bude realizováno dle možností s Ekocentrem Trkmanka.