Alergeny

INFORMACE K OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ

Označování alergenů je oficiálně stanoveno na 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem.
Odvolání na legislativu:  EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 , ČR – Vyhláška 113/2005 Sb.
Vyjádření ministerstva zemědělství:
Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízeni 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.
Nařízení nabývá účinností 13. prosince 2014.

Co jsou to alergeny v potravinách?
Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék. Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se vyvarovat, jedině voda není alergenní. Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS), která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně – jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu. Potravinové alergeny, mohou vyvolat všechny alergeny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení. Neznačené alergeny – ovoce, zelenina a aromatické byliny.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. 

Připojené soubory