O nás

 

Celý kolektiv mateřské školy se snaží vytvořit dětem co nejpříznivější podmínky pro jejich první krůčky ve vzdělání. To je založeno na prožitcích, vlastní aktivitě při činnostech, které vykonávají ze své vůle a zájmu. Základem je přirozené poznávání, rozvíjení zdravě sebevědomého dítěte. Hlavní činností je hra ve všech formách, prožitkové učení. 

V mateřské škole zajišťujeme příznivé podmínky pro všestranný rozvoj dítěte, seznámení se světem, umění naslouchat jiným. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, součástí je třídění odpadu. Snažíme se, aby se děti cítily v naší mateřské škole příjemně a šťastně. Laskavé a podnětné prostředí, které má svá pravidla, upevňuje pocit bezpečí a jistoty. 

Připojené obrázky