Pro rodiče

Zápis

Úplata PV

Info o MŠ ( provoz, stravné,...)

Rozhodnutí o přijetí

Pro děti paní učitelky připravují pestrý a zajímavý program. Děti rády kreslí, malují, zpívají, hrají pohybové, námětové i tvořivé hry. Rozvíjíme slovní zásobu, grafomotoriku, logopedickou prevenci, zařazujeme pokusy a experimenty. Vše je založeno na spontálnosti a prožitcích. Využíváme kooperativní hodnocení. Snažíme se podporovat dobré vztahy mezi dětmi, vzájemnou pomoc a empatii. Podporujeme děti nadané, rozvíjíme jejich zájmy.

 

Zajímavé okazy pro rodiče při práci s dětmi:

www.predskolaci.cz

www. ctedu.cz

www. primainspirace .cz