Časový rozvrh dne

6:30 – 8:30 scházení dětí, volné hry, individuální a skupinové činnosti
8:20 – 8:50 průběžná svačina, děti se obsluhují samy dle svých potřeb
8:50 – 9:15 pokračování individuálních a skupinových činností podle zájmu dětí zájmové a řízené činnosti dětí, nabídka činností dle tématu
9:15 – 9:30 příprava na pobyt venku
9:30 – 11:30 pobyt venku
11:30 – 12:30 příprava na oběd, hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek
12:30 – 13:00 odpolední odpočinek dle potřeb dětí (četba pohádek, příběhů na pokračování), postupné vstávání, individuální a skupinové činnosti pro
předškoláky (grafomotorika...)
13:00 – 14:15 volné hry, individuální a zájmové činnosti, 13:30 hod. kroužky dle týdenního rozpisu
14:15 – 14:45 průběžná odpolední svačina
14:45 – 16:00 odpolední činnosti dle nabídky učitelky i zájmu dětí, individuální činnosti, hry na zahradě