Akce

Kniha je můj kamarád

5. 3. Hudební pořad "Ententýky", v 10,30 hodin, vstupné 60,-Kč

7. 3. Maškarní karneval v mateřské škole, prosíme rodiče, aby dětem připravili masky. Součástí bude zdravé občerstvení z ovoce a zeleniny, které si děti připraví samy.

12. 3. Navštíme místní knihovnu v 9 hodin, beseda s paní knihovnicí

V rámvi projektu MAP II Hustopečsko "Podpora aktivit spolupráce", spolupráce Mateřské školy Vrbice s místní knihovnou. Zveme děti + rodiče dětí ze třídy Motýlků 13.3. a rodiče dětí ze třídy Koťátek 20.3. vždy v 16 hodin do knihovny. Pro děti a rodiče budou připraveny kvízy, budeme dětem předčítat, seznámíme s prostředím knihovny, s významem knihy.

19. 3. Návštěva divadla Radost v Brně, odjíždíme v 9 hodin na pohádku "O pejskovi a kočičce", začátek v 10,30 hodin, vstupné 70,- Kč. 

21. 3. Vycházka do polí "Jarní probouzení přírody", loučíme se s paní Zimou.

22. 3. PPP Břeclav - od 8 hodin depistáž školní zralost s předškoláky, od 12,00 hodin konzultace s rodiči. Seznam s časovým rozvrhem je ve vestibulu MŠ. V 15,30 hodin bude v mateřské škole přednáška pro všechny rodiče.

27. 3. Zúčastníme se v Ekocentru Trkmanka výchovně - vzdělávacího programu "Co se skrývá v trávě", vstupné 50,- Kč. Odjíždíme autobusem v 8,27 hodin od kulturního domu.

Na všechny akce a vycházky si děti berou batůžky s plastovou lahví na pití (nápoj mohou dát rodiče, nebo naplníme v MŠ). Děkujeme.

 

Menu Akce